De Intake

Tijdens de intake worden de klachten of reden van verwijzing naar de logopedist besproken. Er zal informatie worden gegeven over de behandeling, zoals de duur, tijd en frequentie van de behandeling. Daarnaast zal er uitleg worden gegeven over onderzoeken of testen die mogelijk worden afgenomen. Toelichting over samenwerking met anderen (o.a. zorgverleners, leerkrachten,) is van belang om zo goed mogelijk af te stemmen per individu.

Waarvoor kunt u terecht?

Ik behandel cliënten in alle leeftijden die problemen hebben op het gebied van spraak, taalontwikkeling, gehoor, gedragsproblemen, eet- en drinkproblemen en problemen na niet- aangeboren hersenletsel. Ik heb diverse cursussen gevolgd om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie.

Verwijzing nodig

Tijdens de intake worden de klachten of reden van verwijzing naar de logopedist besproken. Er zal informatie worden gegeven over de behandeling, zoals de duur, tijd en frequentie van de behandeling. Daarnaast zal er uitleg worden gegeven over onderzoeken of testen die mogelijk worden afgenomen. Toelichting over samenwerking met anderen (o.a. zorgverleners, leerkrachten,) is van belang om zo goed mogelijk af te stemmen per individu.

Afspraak inplannen